Hướng dẫn kích thước

Cách Đo Kích Thước Nhẫn Tại Nhà

Đo hai lần để chắc chắn, sau đó sử dụng biểu đồ ở trên để tìm kích thước nhẫn của bạn.